Chiến thắng người đẹp Hiyori Kojima trong trận cờ shogi phần thưởng là làm gì cô tuỳ thích

Chiến thắng người đẹp Hiyori Kojima trong trận cờ shogi phần thưởng là làm gì cô tuỳ thích